Czech translation - Český překlad

Tak jdeme i do češtiny :slight_smile:
Pište, aktualizujte, přepracujte … poslední šablonu.

A pozor!
A few notes

  • Values seperated by a pipe | are for pluralization, i.e. book | books or 'libro | libros
  • Values started with @: reference other fields. If this don’t make sense for your language or translate well, you can remove them and translate the string in it’s entirety.
  • If you don’t have a good translation, just leave the English version for now.
  • If there is a different term used in your language for ham-centric words or abbreviations (i.e ‘RST’, ‘Callsign’, etc.) please use those.
  • Thank you SO MUCH for taking the time to do this!

Šablona pro překopírování (Vkládat jako Preformatted text - symbol < / >)

{
	"app": {
		"compact-mode": "Compact Mode",
		"download-the-latest-version": "Download the latest version",
		"latest-version": "Latest version",
		"offline": "Offline",
		"online": "Online",
		"special_thanks_to": "Special thanks to",
		"update-available": "An update is available",
		"version": "Version",
		"written_by": "Written by",
		"your-version": "Your version"
	},
	"buttons": {
		"about": "About",
		"action": "Action | Actions",
		"cancel": "Cancel",
		"clear": "Clear",
		"delete": "Delete",
		"duplicate": "Duplicate",
		"edit": "Edit",
		"enter-callsign": "Enter callsign",
		"export": "Export",
		"expanded-mode": "Expanded Mode",
		"enable-extended-keyboard": "Extended Keyboard",
		"help": "Help",
		"new-logbook": "New Logbook",
		"lookup": "Lookup",
		"lookup-all": "Lookup All",
		"lookup-callsigns": "Lookup Callsigns",
		"new": "new",
		"now": "Now",
		"notifications": "Notifications",
		"ok": "OK",
		"save": "Save",
		"settings": "Settings",
		"support-and-requests": "Support & Requests"
	},
	
	"empty-states": {
		"titles": {
			"a-lot-of-space": "That's a lot of Space!",
			"set-up-camp": "You've Set Up Camp!",
			"offline": "It looks like you're offline.",
			"what-a-view": "What a view!"
		},
		"empty-logbooks": "It looks like you don't have any logbooks. To get started, simply the New Log Book button.",
		"your-qsos": "Your QSOs will show up here. Get on the air!",
		"tables": {
			"qsos": "No QSOs matching your search criteria were found."
		}
	},
	
	"fields": {
		"band": "band",
		"callsign": "Callsign",
		"category": "Category",
		"class": "Class",
		"club-callsign": "Club Callsign",
		"comments": "Comments",
		"county": "County",
		"cq-zone": "CQ Zone",
		"date": "Date",
		"date-created": "Date Created",
		"frequency": "Frequency",
		"grid": "Grid",
		"itu-zone": "ITU Zone",
		"latitude": "Latitude",
		"longitude": "Longitude",
		"mode": "mode",
		"my": "My",
		"my-callsign": "My Callsign",
		"my-category": "My Category",
		"my-class": "My Class",
		"my-county": "My County",
		"my-grid": "My Grid",
		"my-information": "My Information",
		"my-park": "My Park",
		"my-section": "My Section",
		"my-state": "My State",
		"my-summit": "My Summit",
		"my-qth": "QTH",
		"notes": "Notes",
		"operator": "Operator",
		"park": "Park",
		"power": "Power",
		"rst-rcvd": "RST Rcvd",
		"rst-received": "RST Received",
		"rst-sent": "RST Sent",
		"section": "Section",
		"signal-and-exchange": "Signal & Exchange",
		"template": "Template | Templates",
		"their": "Their",
		"their-callsign": "Their Callsign",
		"their-category": "Their Category",
		"their-class": "Their Class",
		"their-county": "Their County",
		"their-grid": "Their Grid",
		"their-information": "Their Information",
		"their-park": "Their Park",
		"their-park-description": "Comma separated",
		"their-section": "Their Section",
		"their-state": "State",
		"their-summit": "Their Summit",
		"their-qth": "QTH",
		"their-name": "Their name", 
		"time": "Time",
		"time-on": "Time On",
		"title": "Title",
		"transmit_power": "Transmit Power",
		"tx_power": "TX Power",
		"total-entries": "Total Entries",
		"update-qsos": "Update QSOs",
		"validations": {
			"callsign-required": "Callsign is required",
			"band-required": "Band is required",
			"band-does-not-match-frequency": "Band does not match freq",
			"frequency-required": "Frequency is required",
			"non-itu-frequency": "Freq outside ITU range",
			"logbook-title-required": "Logbook title is required",
			"mode-required": "Mode is required"			
		}
	},

	"logbook": "Logbook | Logbooks",

	"messages": {
		"are-you-sure": "Are you sure?",
		"delete-logbook-text": "This will delete this logbook and all QSOs associated with it. \n This cannot be undone",
		"delete-qso-text": "Deleting this QSO with {callsign} cannot be undone.",
		"delete-profile-text": "Deleting this Profile cannot be undone."
	},

	"qso": "QSO | QSOs",
	"edit-qso": "Edit QSO",

	"profiles": {
		"callsign": "Callsign",
		"create-new-profile": "Create New Profile",
		"default-template": "Default Template",
		"default-lookup-service": "Default Lookup Service",
		"edit-current-profile": "Edit Current Profile",
		"edit-profile": "Edit Profile",
		"first-name": "First Name",
		"hamqth-password": "HamQTH Password",
		"hamqth-username": "HamQTH Username",
		"language": "Language",
		"last-name": "Last Name",
		"messages": {
			"first-time-setup": "Let's Set Up Your First Profile",
			"select-your-language": "Select your language",
			"validations": {
				"callsign-required": "Callsign is required",
				"language-required": "Language is required",
				"invalid-qrz-credentials": "Invalid QRZ username/password",
				"invalid-hamqth-credentials": "Invalid HamQTH username/password"
			}
		},
		"new-profile": "New Profile",
		"manage-profiles": "Manage Profiles",
		"operator": "Operator",
		"profile": "Profile | Profiles",
		"qrz-password": "QRZ Password",
		"qrz-username": "QRZ Username"
	}
}

Translated into Czech language - Done!
Version 1 - I’m not sure about item “action”. I didn’t find it in the app, so I’m not sure of the context.

{
	"app": {
		"compact-mode": "Kompaktní zobrazení",
		"download-the-latest-version": "Stáhnout nejnovější verzi",
		"latest-version": "Nová verze",
		"offline": "Offline",
		"online": "Online",
		"special_thanks_to": "Velké poděkování:",
		"update-available": "Aktualizace aplikace je připravena",
		"version": "Verze",
		"written_by": "Vytvořil",
		"your-version": "Vaše verze"
	},
	"buttons": {
		"about": "O aplikaci",
		"action": "Akce | Akce",
		"cancel": "Zrušit",
		"clear": "Vyčistit",
		"delete": "Smazat",
		"duplicate": "Duplikovat",
		"edit": "Editovat",
		"enter-callsign": "Zadej volací značku",
		"export": "Export",
		"expanded-mode": "Rozšířený režim",
		"enable-extended-keyboard": "Rozšířená klávesnice",
		"help": "Pomoc",
		"new-logbook": "Nový deník",
		"lookup": "Vyhledat",
		"lookup-all": "Vyhledat vše",
		"lookup-callsigns": "Vyhledat volací značku",
		"new": "Nový",
		"now": "Nyní",
		"notifications": "Notifikace",
		"ok": "OK",
		"save": "Uložit",
		"settings": "Nastavení",
		"support-and-requests": "Podpora & Žádosti"
	},
	
	"empty-states": {
		"titles": {
			"a-lot-of-space": " To je spousta místa!",
			"set-up-camp": " Založili jste Camp!",
			"offline": " Vypadá to, že jste offline.",
			"what-a-view": " To je ale výhled!"
		},
		"empty-logbooks": " Vypadá to, že nemáte žádné deníky. Chcete-li začít, jednoduše klikněte na tlačítko Nový deník.",
		"your-qsos": " Zde se zobrazí vaše QSO. Začněte vysílat!",
		"tables": {
			"qsos": " Nebyla nalezena žádná QSO, která by odpovídala vašemu vyhledávání."
		}
	},
	
	"fields": {
		"band": "Pásmo",
		"callsign": "Značka",
		"category": "Kategorie",
		"class": "Třída",
		"club-callsign": "Klubová značka",
		"comments": "Komentář",
		"county": "Země",
		"cq-zone": "CQ Zóna",
		"date": "Datum",
		"date-created": "Datum vytvoření",
		"frequency": "Frekvence",
		"grid": "Čtverec",
		"itu-zone": "ITU Zóna",
		"latitude": " Zeměpisná šířka",
		"longitude": " Zeměpisná délka",
		"mode": "Režim",
		"my": "Moje/Můj",
		"my-callsign": "Moje značka",
		"my-category": "Moje kategorie",
		"my-class": "Moje třída",
		"my-county": "Moje země",
		"my-grid": "Můj čtverec",
		"my-information": "Mé informace",
		"my-park": "Můj Park",
		"my-section": "Moje Sekce",
		"my-state": "Můj stát",
		"my-summit": "Můj Summit",
		"my-qth": "QTH",
		"notes": "Poznámka",
		"operator": "Operátor",
		"park": "Park",
		"power": "Výkon",
		"rst-rcvd": "RST přijato",
		"rst-received": "RST přijato",
		"rst-sent": "RST odesláno",
		"section": "Sekce",
		"signal-and-exchange": "Signál & Výměna",
		"template": "Šablona | Šablony",
		"their": "Jejich",
		"their-callsign": "Jejich značka",
		"their-category": "Jejich kategorie",
		"their-class": "Jejich třída",
		"their-county": "Jejich země",
		"their-grid": "Jejich čtverec",
		"their-information": "Jejich informace",
		"their-park": "Jejich Park",
		"their-park-description": "Odděleno čárkou",
		"their-section": "Jejich sekce",
		"their-state": "Stát",
		"their-summit": "Jejich Summit",
		"their-qth": "QTH",
		"their-name": "Jejich jméno", 
		"time": "Čas",
		"time-on": "Čas od",
		"title": "Název",
		"transmit_power": "Vyzářený výkon",
		"tx_power": "TX výkon",
		"total-entries": "Celkem záznamů",
		"update-qsos": "Aktuaizace QSO",
		"validations": {
			"callsign-required": "Je vyžadován volací znak",
			"band-required": "Vyžadováno pásmo",
			"band-does-not-match-frequency": "Pásmo neodpovídá frekvenci",
			"frequency-required": "Vyžadována frekvence",
			"non-itu-frequency": "Frekvence je mimo ITU pásmo",
			"logbook-title-required": "Je vyžadován název deníku",
			"mode-required": "Vyžadován mód"			
		}
	},

	"logbook": "Deník | Deníky",

	"messages": {
		"are-you-sure": "Jste si jistí?",
		"delete-logbook-text": " Tím vymažete tento deník a všechna QSO s ním spojená. \n Toto nelze vrátit zpět!",
		"delete-qso-text": " Smazání tohoto QSO s {callsign} nelze vrátit zpět.",
		"delete-profile-text": " Odstranění tohoto profilu nelze vrátit zpět."
	},

	"qso": "QSO | QSO",
	"edit-qso": "Editace QSO",

	"profiles": {
		"callsign": "Volací značka",
		"create-new-profile": "Vytvořit nový profil",
		"default-template": " Výchozí šablona",
		"default-lookup-service": " Výchozí vyhledávací služba",
		"edit-current-profile": " Upravit aktuální profil",
		"edit-profile": "Editovat profil",
		"first-name": "Jméno",
		"hamqth-password": "HamQTH heslo",
		"hamqth-username": "HamQTH jméno",
		"language": "Jazyk",
		"last-name": "Příjmení",
		"messages": {
			"first-time-setup": " Vytvořte si svůj první profil",
			"select-your-language": "Vyberte jazyk",
			"validations": {
				"callsign-required": " Je vyžadován volací znak",
				"language-required": "Vyžadován jazyk",
				"invalid-qrz-credentials": "Neplatné QRZ jméno/heslo",
				"invalid-hamqth-credentials": "Neplatné HamQTH jméno/heslo "
			}
		},
		"new-profile": "Nový profil",
		"manage-profiles": "Správa profilů",
		"operator": "Operátor",
		"profile": "Profil | Profily",
		"qrz-password": "QRZ Heslo",
		"qrz-username": "QRZ Jméno"
	}
}